2018-10-04

Számvetés - 100 év magyar zene KolozsváronA Kolozsvári Magyar Opera - amely a magyar zenés színpad 220 éves hagyományának letéteményese, a világ egyetlen nemzetiségi operaháza - az egyetlen magyar nyelven működő zenei intézmény Romániában. Szakmai és erkölcsi kötelességének tekinti tudatosítani a közgondolkodásban azt a rendkívüli hatást, melyet Kolozsvár a magyar zenetörténet egészére gyakorolt, azt a páratlan gazdagságot, melyet a kolozsvári elkötelezettségű alkotó és előadóművészek az utókorra hagyományoztak.

A történelem viharai magyarázzák, hogy az utóbbi száz évben sok jelentős erdélyi művész életműve csak az emigrációban valósulhatott meg, mégis, csaknem mindnyájan életük végéig hordozzák Kolozsvár éthoszának kitörölhetetlen hatását.

A fesztivál négy eseményt vonultat föl: kiállításon mutatja be a legnevesebb szerzőket és előadókat, műhelybeszélgetésen idézi föl az eltelt száz év fontos magyar zenei közösségeit és eseményeit, az Opera művészei pedig két reprezentatív hangversenyen 21 alkotást szólaltatnak meg az elmúlt száz év szimfonikus és kamarazenei repertoárjából.

A SZÁMVETÉS célja felmutatni azt az erős összetartozást, melyet a kolozsvári magyar zenei hagyomány teremtett a XX. század művészei között, itthon és a nagyvilágban egyaránt.

Műsoron Bartók Béla, Demény Attila, Eisikovits Miksa, Farkas Ferenc, Gyöngyösi Levente, Hary Béla, Jodál Gábor, Junger Ervin, Könczei Árpád, Kurtág György, Lászlóffy Zsolt, Ligeti György, Márkos Albert, Oláh Tibor, Orbán György, Selmeczi György, Szalay Miklós, Szőllősy András, Terényi Ede, Veress Sándor, Vermesy Péter, valamint Viski János.
Közreműködnek a Kolozsvári Magyar Opera szólistái, ének- és zenekara, valamint kamarazenekarai. 
Vezényel: Selmeczi György és Kálló Krisztián.