Cu „Tosca” (1900) Puccini urcă noi trepte ale măiestriei componistice, dezvăluind capacitatea sa extraordinară de a surprinde și contura muzical personaje complexe, caractere puternice, temperamentale, aflate în tabere opuse, ale căror fapte și acțiuni declanșează pasiuni, gelozie, șantaj, ură și sinucidere. O acțiune tipic veristă ce i-a oferit posibilitatea creării unei opere eroico-pasionale, de intensă vibrație și trăire emoțională. Mai mult decât în operele anterioare, în „Tosca” Puccini conturează distinct un personaj feminin proeminent, Tosca, înzestrat cu virtuți morale superioare, cu calități excepționale ce stârnesc admirația spectatorului de operă.

Muzica operei este de o imensă vibrație, cu accente mai mult tragice decât lirice, într-o desfășurare trepidantă, conducând spre dramatismul covărșitor al actului al treilea.


Giacomo Puccini
TOSCA
Operă în trei acte
L. Illica și G. Giacosa au scris textul după drama lui Sardou

Dirijor: Horváth József


Floria Tosca: BOROSS CSILLA
Mario Cavaradossi: LÁSZLÓ BOLDIZSÁR
Scarpia: KÁLMÁNDI MIHÁLY


Cesare Angelotti, fostul guvernator al Romei.........................................Gergely Arnold
Paracliser..........................................................................................Köpeczi Sándor
Spoletta, informatorul poliției................................................................Rigmányi István
Sciarrone, polițist................................................................................Naphegyi Béla
Cioban...............................................................................................Kerekes Mária
Gardian..............................................................................................Peti Tamás Ottó

Scenograf: Szakács György
A fost reînnoită de: Starmüller Katalin și Nagy Endre
Costume: H. Roșescu Lya

Concert maestru: Barabás Sándor, Ferenczi Endre
Corepetitor: Incze G. Katalin
Sufleur: Sz. Kostyák Júlia
Regia tehnică: Vincze Beáta
Asistent regie: Szabó Jenő

Regia: Katona Zs. József
2015. Noiembrie 17 ora 18.30
2017. Martie 14 ora 18.30
2018. Martie 22 ora 18.30
2019. Ianuarie 24 ora 18.30