Opera ,,Háry János” este un produs artistic foarte characteristic epocii post-­Trianon: poporul maghiar apare în ea destul de idealizat, austriecii sunt înfățișați oarecum grotesc, dar cu o anumită simpatie, iar francezii – națiunea reprezentând nedreptatea Trianonului – în această istorie pur și simplu pierd războiul. Totodată pe Háry putem să-­l considerăm chiar alter-­egoul lui Kodály, fiindcă autorul dedică soției opera sa folosind o formă analogică prenumelui iubitei lui Háry: ,,Örzsémnek”. Eroul principal al acestui Singspiel tragicomic este însă și simbolul poporului maghiar: după Kodály acest erou ,,este el însuși întruchiparea fanteziei zămislitoare de povești... el nu minte niciodată, el crează povești, el este poet. Deși cele povestite nu s-­au întâmplat
niciodată, dar el trăindu-­le, le consideră niște lucruri mult mai adevărate decât, realitatea însăși”.
Kodály Zoltán
HÁRY JÁNOS
Singspiel în patru aventuri, în două părți
Libret scris de Paulini Béla si Harsányi Zsolt

Dirijor: Kulcsár Szabolcs

Háry János.....................................................................Sándor Csaba

Örzse..........................................................................Egyed Apollónia

Mária Lujza.......................................................................Molnár Mária

Impăratul Francisc / Napoleon / Judecător:......................Ádám János

Impărăteasă......................................................................Pataki Enikő

Ebelastin.....................................................................Madarász Lóránt

Marci / Cârciumar............................................................Szilágyi János

Elev/Lacheu/Paznic/Dufla...................................................Gergely Elek

Krucifix, Burkus...............................................................Rétyi Zsombor

Melusina............................................................................Antal Lívia

Estrella..............................................................................Ádám Éva

Își dă concursul Corul, Orchestra și Baletul Operei Maghiare din Cluj

Scenografie: Ralph Zeger
Costume: Szabó Emese
Coregraf: Jakab Melinda

Concert-maestru: Barabás Sándor, Ferenczi Endre
Corepetitor: Incze G. Katalin, Nagy Gergő, Horváth Zoltán
Maestru de cor: Kulcsár Szabolcs
Sufleur: Kostyák Sz. Júlia
Regia tehnică: Vincze Beáta

Regia: Szabó Emese
2015. Mai 17 ora 11:00
2015. Mai 24 ora 17:00
2016. Februarie 18 ora 18.00
2018. Februarie 10 ora 18.00
2018. Februarie 15 ora 18.00